Отговорности

Инвестиционни съвети

Всички становища, изразени от bots или членовете на Управителния съвет и служителите на BOTS, включително срочно наети служители и агенти на БОТС, които инициират или установяват бизнес отношения (наричани по-долу"Представители на ботове"),не представляват препоръка, че определена криптовалута (или криптовалута/актив/индекс), портфейл от криптовалути, стратегия за транзакции или инвестиции е подходящ за конкретно лице. Услугите и информацията, които предлагаме, не представляват инвестиционен съвет. Не се прави представителство, че всяка инвестиционна стратегия ще или е вероятно да постигне търговска печалба или търговски загуби. В най-пълна степен на закона БОТ няма да носи отговорност пред физическо или юридическо лице, което използва, използва или е изразило желание да използва услугите, предоставяни от БОТ (наричани по-нататък"Клиенти на БОТ")или всяко друго физическо или юридическо лице за качеството, точността, пълнота, надеждност или навременност на информацията, предоставена на сайта на БОТ, мобилно приложение, бюлетин и от всеки от представителите на BOTS или за преки, косвени, косвени, случайни, специални или наказателни щети, които могат да възникнат от използването на информацията, която предоставяме на всяко лице или организация (включително, но не само, пропуснати ползи, загуба на възможности, търговски загуби и щети, които могат да възникнат в резултат на всяка информация или неточност на тази информация).

Услуги, предоставяни от БОТ

Мобилното приложение, предлагано от БОТС, позволява на Клиентите на БОТС да инвестират в криптовалути чрез инвестиционните стратегии, достъпни в мобилното приложение на BOTS. BOTS предлага следните услуги: (1) платформа за инвестиране в криптовалути чрез инвестиционни стратегии за ИИ, създадени от трети страни; (2) платформа за съхранение на криптовалута чрез "наличните средства" в портфейла. Моля, имайте предвид, че БОТ не предлага услуги, свързани с (1) депозити и/или тегления на криптовалути; 2) добив; (3) първоначално предлагане на монети ("ICOS") и 4) финансови инструменти. Освен това, БОТС не предлага криптовалута на юридическо или физическо лице в замяна на изпълнение на специфични задачи като изтегляне на мобилни приложения, насърчаване на други потребители да изтеглят, публикуване в социалните мрежи и др. Моля, имайте предвид, че БОТ е фасилитатор на платформата. BOTS не носи отговорност за нито една от инвестиционните стратегии, разположени на платформата.

Разкриване на риска от криптовалути


Cryptocurrency е цифрово представяне на стойност, която функционира като средство за обмен, разчетна единица или магазин на стойност, но тя няма статут на законно платежно средство. Криптовалутите обикновено не са подкрепени или поддържани от нито една държавна или централна банка. Пазарите и борсите на криптовалутите не са регулирани със същите контроли или защита на клиентите, налични в собствения капитал, опция, фючърси или инвестиции в чуждестранна валута. Всеки риск, свързан с криптовалутите, остава с Клиентите на БОТ.

Резултати от предишни инвестиционни стратегии


Миналите резултати на инвестиционните стратегии, които клиентите на БОТС могат да използват чрез мобилното приложение за ботове, не са показателни за бъдещи резултати. Не следва да се приема, че бъдещите резултати на дадена инвестиционна стратегия ще бъдат рентабилни или равни на съответните минали нива на ефективност. Всеки риск, свързан с използването на инвестиционни стратегии, предлагани чрез мобилното приложение на BOTS, остава на Клиентите на БОТС.

За въпроси относно ботове или услуги, моля, вижте ЧЗВ.