Декларация за поверителност


 • 1. Въведение в настоящата декларация за поверителност 
 • Това е Декларацията за поверителност на BOTS ("Bots", "ние", "нас" и "наш"), и тя се прилага за нас, докато обработваме Лични данни, които принадлежат на физически лица ("Вие").

 • Вие споделяте различни видове лични данни с нас, когато използвате услугите, предоставяни от BOTS, инсталирате приложението BOTS, правите профил, извършвате транзакции, разглеждате нашия уебсайт и се свържете с нашия отдел за поддръжка.

 • В нашата Декларация за поверителност можете да прочетете за това как обработваме вашите лични данни. Ще намерите също информация за това какви лични данни обработваме и какво правим с тях. Освен това, можете да прочетете за вашите права за поверителност; например правото на достъп до информация, правото на коригиране и различни форми на право на възражение.

 • Ние редовно актуализираме тази Декларация за поверителност, за да гарантираме, че всички нови задължения и технологии, както и всички промени в нашите бизнес операции и практики се вземат под внимание, както и че оставаме преди променящата се регулаторна среда.

 • 2. Цел на настоящата Декларация за поверителност
 • Ние в БОТ разбираме, че вашите лични данни са важни за Вас. Чрез тази Декларация за поверителност ние се стремим да обясним по ясен начин какви данни събираме, защо ги събираме, как ги използваме, обработваме, съхраняваме и защитаваме.

 • Декларацията за поверителност се отнася за всички Клиенти на БОТ, всички лица, които използват, използват или са изразили желание да използват услугите, предоставяни от BOTS. 

 • 3. Как БОТ получава Вашите лични данни?
 • БОТС събира личните данни на своите Клиенти чрез:
 • A) преки взаимодействия (като например, когато се регистрирате за приложението BOTS или направите покупка);
 • б) данни от трети страни (като например информация на уебсайтове на трети страни или друга информация, която Клиентите може да са направили публично достояние или информация, предоставена от трети страни, като например държавни субекти);
 • В) автоматизирани технологии за проследяване (като например автоматично събирана информация за взаимодействието на клиентите с приложението и Уебсайта на БОТО).

 • 4. Защо БОТ събира Вашите лични данни?
 • БОТС събира клиентски данни въз основа на законовите си задължения по чл. 6,1, буква в) от GDPR: BOTS идентифицира всички свои Клиенти и получава от различните им източници на лични данни, като например тяхното име, дата на раждане, адрес и копие от документа за самоличност на клиента, за да извърши комплексна проверка на клиента и да предотврати извършването на измама или поведение, което противоречи на международните санкции и да спазва правилата срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и данъчните измами.

 •  БОТС събира и клиентски данни въз основа на своето задължение за изпълнение, вот на изпълнение от Договора между БОТС и КЛИЕНТА, съгласно чл. 6( 1)( б) ОТП: Ние събираме информация от Вас, която е необходима, за да можем да Ви предоставим нашите услуги. 

 • Всички допълнителни източници на данни, които се събират на основание съгласието на Клиента съгласно чл. 6( а) ОТО, които Клиентите могат да предоставят или отказват. С регистрацията си за БОТ Платформата, Клиентът се съгласява с правото на БОТ да съхранява и обработва данните им съгласно Регламента за ОРЗД. 

 • 5. Какви лични данни се събират от БОТ?
 • При регистрацията си за приложението BOTS, Клиентите предоставят на БОТ (някои от) следните данни, които БОТ съхранява и обработва.

 • Физически лица:
 • A) Собствено и фамилно име, както е записано в паспорта им;
 • Б) копие от паспорта или личната карта;
 • В) Имейл адрес;
 • D) Телефонен номер;
 • E) Адрес на местоживеене;
 • F) Дата и място на раждане;
 • Ж) Визуално изображение на лицето на Клиента с ръкописна бележка с текущата дата;
 • З) Визуално изображение на документа за самоличност на Клиента;
 • I) отговорите на серия от въпроси относно източника на богатство на Клиента;
 • Й) Допълнителна информация относно източника на средства от сделки;
 • K) Декларация от банковата сметка на Клиента, която ще използва във връзка с услугите на БОТ ЕТ ЕДМ, е личната им банкова сметка; 
 • Л) плащането на БОТ от сметка, открита на името на Клиента в кредитна институция, регистрирана или имаща място на дейност в държава-членка на ЕИП;
 • M) Допълнителни документи, данни или информация, които може да са необходими за установяване на самоличността на Клиента и тяхната проверка. 
 • N) Информация, която е задължена да събира относно процеса на "Познавай клиента" (която може да съдържа и информация за възможни измами, които са били извършени). 

 • Компании:
 • А) Брой на тяхната регистрация на Търговската камара;
 • (B) Законово наименование;
 • в) правна форма;
 • Г) Регистриран адрес;
 • д) държава на установяване;
 • е) Идентификатор на правния субект и регулатора (ако е приложимо);
 • Ж) Ситуация на дружеството;
 • З) Идентичност на UBO;
 • отговор на въпрос за потвърждаване на личността;
 • Й) Отговор на въпрос източник на средства и област на дейност;
 • К) Представители;
 • L) Организационна схема на компанията, която се качва по целия път до собствениците на физически лица (UBO);
 • M) извадка от търговска камара;
 • N) Копия на паспорти на UBO;
 • O) доказателство за правомощията за представителство на представителите;
 • P) Допълнителни документи, данни или информация, които може да са необходими за установяване на самоличността на Клиента и тяхната проверка. 

 • Освен това, БОТС съхранява и обработва по отношение на своите клиенти, (някои от) следните данни:
 • A) Историята на трансфер на криптовалута на Фиат;
 • Б) История на търговията;
 • C) GPS местоположение;
 • D) IP адрес;
 • E) Номер на банкова сметка/IBAN, BIC номер;
 • F) Информация за профила в Appstore/Google Play магазин на своите клиенти;
 • Ж) Информация за устройства, операционна система, онлайн поведение и предпочитания: като например IP адрес на мобилното Ви устройство или компютър, типа, версията и марката на устройството, използвани за посещение на приложението Bots и bots.io, операционната система и версията на браузъра, която използвате, вашите настройки за "бисквитки", идентификационен номер за мобилно рекламиране и страниците, които посещавате в приложението "Bots" и bots.io.
 • З) Данни за вашите интереси и нужди, които споделяте с нас, например, когато се свържете с нашия екип за поддръжка или се свържете с нас / се свържете с нас по някакъв начин, като например чрез социални медии (Facebook, Twitter, Instagram, Google+ и YouTube). Ние следваме публични съобщения, публикации, харесва и отговори на и за Ботове в интернет.

 • 6. Вашето задължение за предоставяне на данни
 • В някои случаи, ние сме правно задължени да събираме лични данни или вашите лични данни може да са необходими, преди да можем да извършваме определени услуги и някои да предоставят продукти.

 • Ние се ангажираме да изискаме само личните данни, които са строго необходими за съответната цел. Непредоставянето на необходимите лични данни може да доведе до забавяне на наличността на определени продукти и услуги.

 • 7. Какво правим с вашите лични данни?
 • Събраната лична информация се използва за целите, за които са я предоставили Клиентите, и може да бъде използвана и за други законни или други законни цели. БОТС използва личните данни на Клиентите по следните начини:
 • A) администриране на взаимоотношенията с Клиенти, като например предоставяне и управление на техния достъп и използване на БОТ платформата и Уебсайта (това обработване е необходимо за изпълнението на Договора между BOTS и Клиента);
 • Б) подобряване на услугите на БОТ и разработване на нови продукти, като персонализиране на опита на Клиентите с Платформата за ботове (тази обработка е необходима за целите на легитимните интереси на БОТ);
 • В) маркетинг, като например предоставянето на клиенти на маркетингови или рекламни съобщения BOTS счита за релевантно за тях (тази обработка се основава на даденото съгласие на Клиента и/или на законните интереси на BOTS);
 • Г) предоставяне на онлайн чат стаи, табла за съобщения и други комуникационни канали на Клиентите (това обработване се основава на дадено съгласие от страна на Клиента и/или на законните интереси на БОТ)
 • Д) други общи цели за подпомагане на бизнеса, включително, но не само, обществени поръчки, финансово и фискално управление, управление на риска и съответствието, както и външно отчитане (това обработване е необходимо за спазване на правно задължение, на което се подчиняват БОТ И неговите партньори по отношение на БОТ или законното по друг начин съгласно приложимите закони за защита на данните или законните интереси на БОТС).

 • 8. С кого споделяме Вашите данни и защо?
 • За да може да предоставя възможно най-добрите услуги и да подпомага своите бизнес операции, БОТС може да споделя определени клиентски данни вътрешно или с избрани трети страни, включени в Европейския съюз или извън него. Някои от тези страни са включени в Съединените щати. Третите ботове могат да споделят данни с:
 • А) доставчици на услуги; например за управление или хостинг услуги и/или за подзаглавия на услугите, които BOTS предоставя;
 • б) бизнес партньори; например партньори на доставчик на криптовалути (като BANXA), доставчици на платежни услуги и др.
 • В) други страни, например при необходимост за външни одити, съответствие, управление на риска, корпоративно развитие и/или въпроси, свързани с корпоративното управление; Или
 • Г) правителствени органи и регулатори, както се изисква съгласно приложимото законодателство.

 • Когато споделяме вашите лични данни външно с трети страни в държави извън Европейското икономическо пространство (ЕИП), ние гарантираме, че са налице необходимите предпазни мерки за защита. Например, ние разчитаме, наред с другото:
 • - Изисквания, основани на приложимите местни закони и разпоредби;
 • - Клаузите по образец на ЕС, когато е приложимо, ние използваме стандартизирани договорни клаузи в споразумения с доставчици на услуги, за да гарантираме, че обработването на лични данни, прехвърлени извън Европейското икономическо пространство, е в съответствие с ОРЗД.

 • 9. Вашите права и как ги уважаваме
 • Тъй като вашите лични данни се обработват, Вие също имате права за поверителност.
 • До степента, предоставена от ОРЗД, вашите права включват следното:
 • A) Право на достъп ("преглед на вашата лична информация"): правото да получите преглед на вашата лична информация, която обработваме.
 • Б) Право на коригиране ("коригирайте личните си данни"): ако вашата лична информация е неточна или непълна, правото да поискате от нас да коригираме или допълваме вашата лична информация.
 • В) Право на изтриване ("право да бъдеш забравен"): правото да поискаме да изтрием вашата лична информация до степента, позволена от приложимото законодателство.
 • Г) Право на преносимост на данните ("прехвърляне на вашата лична информация"): правото да поискаме от нас да ви прехвърлим вашата лична информация директно към Вас. Това се отнася за определена лична информация, ако се обработва чрез автоматизирани средства и със съгласието на Клиента или въз основа на споразумение с BOTS.
 • Д) Право на ограничаване на обработването:правото да поискаме да ограничим или спрем обработването на Вашата лична информация за определен период от време или за неопределен период от време.
 • F) Право на възражение:правото на възражение срещу обработването на вашата лична информация. Причините за възражението трябва да се отнасят до вашата конкретна ситуация и да бъдат свързани с обработването въз основа на условието за законен интерес.
 • Ж) Оттегляне на съгласие:правото да оттеглите съгласието си за обработка на Вашата лична информация по всяко време; например, след като сте дали съгласието си да Ви информираме за нашите Услуги, вие имате право да оттеглите това съгласие по всяко време.

 • Клиентите могат да упражняват горните права, като се свържат с бюрото за помощ на BOTS по имейл, телефон или помощен чат в Платформата ботове. За повече информация, моля, посетете https://en.bots.io/support/help.

 • Ние се стремим да отговорим на Вашето искане възможно най-скоро. В някои случаи това може да отнеме до един месец (ако е позволено по закон). Ако се нуждаем от повече време, за да изпълним заявката Ви, ще Ви уведомим колко време ни е необходимо и ще ви предоставим причини за забавянето.
 • Ако все още не сте доволни от нашата реакция на вашия въпрос или жалба, можете да го ескалирате до служителя по защита на данните на БОТ чрез privacy@revenyou.io.
 • Можете също така да се свържете с органа за защита на данните чрез ugyfelszolgalat@naih.hu. 

 • 10. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?
 • Личната информация на клиента ще бъде обработвана до степента, необходима за изпълнение на задълженията на БОТ, и за времето, необходимо за постигане на целите, за които се събира информацията, в съответствие с политиките за съхранение на данни на БОТ и приложимите закони за защита на данните. Когато ботовете не се нуждаят повече от вашата лична информация, ботовете ще предприемат всички разумни стъпки, за да я премахнат от нашите системи и записи или да предприемат стъпки, за да я анонимизират правилно, така че клиентите да не могат да бъдат идентифицирани от него. 

 • 11. Как защитаваме Вашите лични данни?
 • Ние предприемаме подходящи технически и организационни мерки (политики и процедури, ИТ сигурност и др.), за да гарантираме поверителността и целостта на вашите лични данни и начина, по който се обработват. Прилагаме вътрешна рамка от политики и минимални стандарти във всички наши предприятия, за да запазим личните ви данни в безопасност. Тези политики и стандарти се актуализират периодично, за да бъдат в крак с регулациите и пазарните промени.

  В допълнение, БОТ ограничава достъпа до лична информация от нашите служители, бизнес партньори, доставчици на услуги и доставчици на услуги от трети страни до базата на необходимост да се знае. Освен това, служителите на BOTS са обект на задължения за поверителност и не могат да разкриват вашите лични данни незаконно или ненужно. За да ни помогнете да защитим вашите лични данни, трябва винаги да се свързвате с ботове, ако подозирате, че личните Ви данни може да са компрометирани.